Jak ogrodzić budowę?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, teren, na którym prowadzone są prace budowlane, musi zostać odpowiednio zabezpieczony, tak aby osoby nieupoważnione nie miały do niego dostępu. Najlepszym rozwiązaniem jest postawienie ogrodzenia tymczasowego, spełniającego odpowiednie wymagania.

Kiedy ogrodzić budowę?

Budowę można ogrodzić jeszcze przed jej rozpoczęciem, a nawet przed otrzymaniem pozwolenia. Tego typu ogrodzenia nie trzeba także zgłaszać do żadnej instytucji. Ważne jest, aby zastosować się do odpowiednich wymagań i pilnować określonej wysokości płotu.

Jakie są wymagania, co do ogrodzenia?

Teren budowy musi być zabezpieczony w taki sposób, aby nie stwarzał zagrożenia dla innych osób. Co do wysokości, minimalnie powinien mieć 1,5 metra, a maksymalnie 2,2 metry. Dodatkowo musi on stanąć w miejscu wyznaczenia działki i nie może przekraczać linii granicznej.

Konstrukcja powinna być stabilna i solidna. Bez ostrych zakończeń. Gdy istnieje zagrożenie spadania niebezpiecznych przedmiotów, ogrodzenie powinno zostać umieszczone w odległości nie mniejszej niż 1/10 wysokości budowanego obiektu. Jeśli teren budowy znajduje się bezpośrednio przy drodze, konieczna będzie zgoda zarządcy.

Warto wspomnieć także o tym, że płot tymczasowy może zabezpieczać tylko teren, na którym prowadzone są prace budowlane i nie musi obejmować całej działki.

Przy podejmowaniu decyzji, jakie ogrodzenie wybrać, należy pamiętać, że płot, oprócz zapewniania bezpieczeństwa, ma służyć także jako zabezpieczenie znajdujących się na terenie budowy narzędzi i maszyn przed kradzieżą. Pewną ochronę otrzymamy tylko dzięki solidnej konstrukcji.

 


NOGALES Sp. z o.o.
Łopianowa 16, 51-180 Wrocław

REGON: 383714151 NIP: 8952207416 KRS: 0000792184


Copyright © 2020 - Nogales sp. z o.o. All rights reserved. Realizacja: 3motion